Kwaliteitsbeleid

Het Kwaliteitsbeleid van Suriprint N.V.

Suriprint N.V. heeft zich verbonden om haar zakenrelaties tevreden te stellen
middels het leveren van kwalitatief goed drukwerk, op de afgesproken tijd en tegen de
overeengekomen prijs, als ook het verlenen van assistentie bij de voorbereiding daarvan. Zij bereikt telkens haar kwaliteitsdoelen middels continue versterking en beheersing van het proces.

Werkingsgebied

Vervaardigen van grafische films en offsetplaten.
Produceren van digitaal en offset drukwerk.
Het binden en afwerken van drukwerk.

Kwaliteitsbeginselen

Ter ondersteuning van SURIPRINT N.V. kwaliteitsbeleid zijn de volgende beginselen ontwikkeld:
  • Overeenstemming – Ons houden aan recht en wet en waar nodig stringentere regels toepassen.
  • Continue verbetering – Onze processen continu verbeteren met behulp van effectieve technologieën en technieken tegen de laagste kosten.
  • Verantwoordelijkheid – Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk en de juiste uitvoering van dit beleid.
  • Training – Alle medewerkers zullen adekwaat getraind worden in de processen van ons Kwaliteitszorgsysteem.
  • Interne Audits – Volgens het geplande tijdschema interne audits uitvoeren om de sterke en zwakke kanten in ons Kwaliteitszorgsysteem te identificeren. De resultaten daarvan rapporteren, tekortkomingen corrigeren en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.
Kortom, garanderen dat regelmatig wordt nagegaan dat dit beleid voortdurend voldoet aan het kwaliteitssysteem, alsook gecommuniceerd en begrepen wordt binnen de organisatie.